O nama

Uroša Martinovića 9/10, Beograd, Srbija
(011) 30 16 732 // (011) 30 16 733
office@miskonto.rs

Svojim klijentima više od dve decenije pružamo kompletne usluge iz oblasti računovodstva, poreskog savetovanja, zapošljavanja i socijalne problematike u vezi sa radnim odnosima.

Ažurnost, odgovornost i posvećenost su nam referentni kriterijumi od kojih ne odstupamo, tako da se naši klijenti mogu u potpunosti, potpuno rasterećeno posvetiti vođenju menadžmenta i razvoju sopstvenog poslovanja.

Naše dugogodišnje iskustvo stalno nadograđujemo aktivnim praćenjem aktuelnih propisa i objavljenih primenljivih publikacija, kako na dnevnoj bazi, tako i na periodičnim tematskim seminarima.

Takođe, za potrebe i u ime naših klijenata obavljamo potpunu korespondenciju sa svim organima državne uprave.

Uz stalno usavršavanje, aktivno pratimo i sve savremene trendove, kako u pogledu komunikacija i razmene informacija, tako i elektronskog poslovanja, čime smo postali još efikasniji i ažurniji.

Svoje usluge cenimo prema pruženom učinku, bez skrivenih troškova, isključivo na mesečnom nivou.